top of page

Wat is karate? 

Karate is een Oosterse gevechtssport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals- en verdedigingswapens. Het woord zelf is trouwens samengesteld uit “Kara” wat ‘vrij’ of ‘ongewapend’ wil zeggen, en ‘te’ wat hand betekent.

Karate betekent dus “lege hand” en duidt op het ongewapend gevecht.

Karate is eigenlijk ontstaan in China omstreeks 2200 voor Chr. uit het Chinees boksen. Via contacten met Okinawa (militaire acties, handelsbetrekkingen) raakte deze vorm vermengd met plaatselijke gevechtstechnieken (Tode). Uit deze combinatie is het Karate ontstaan zoals we het nu kennen.

Tot 1875 werd alles in het geheim beoefend. Pas in 1922 werd Karate geïntroduceerd in Japan en daar geperfectioneerd. Vanuit Japan veroverde Karate de wereld.

Karate is een ‘Martial Art’ waar de nadruk op de verdediging ligt en helemaal niet op de aanval. Een Karateka moet er alles aan doen om een gevecht te vermijden, zelfs vluchten. 
Enkel en alléén in het geval dat je eigen leven of dat van anderen in gevaar is, mag je Karate gebruiken.

“ Karate ni sente nashi ”
“Er is geen eerste aanval in Karate”

Wat is JKA karate? 

JKA- Karate (Japan Karate Association) behoort tot de Shotokan Stijl. Deze karatestijl werd opgericht door Gichin Funakoshi in Tokyo in 1938. Sensei Funakoshi wordt beschouwd als de grondlegger van het moderne Karate. Hij introduceerde het Karate in Japan via een demonstratie aan het Keizerlijke hof. In 1924 werd Karate opgenomen als vast onderdeel in de lichamelijke opvoeding. "SHOTOKAN" is samengesteld uit "Shoto" en "Kan". "Shoto" betekent : "wind door de dennebomen" of "golven door de dennebomen" en "Kan" betekent "huis" (gebouw) of "Dojo" (oefenzaal). Gichin Funakoshi beoefende ook de dichtkunst en de Kalligrafie en ondertekende zijn verzen die hij schreef met een schuilnaam : Shoto. Bij de oprichting van de eerste Dojo in Tokyo werd Shotokan gebruikt, wat zoveel betekent als oefenzaal van de wuivende dennebomen.

Shotokan-Karate heeft als kenmerk krachtige rechtlijnige technieken met sterke diepe standen. 
De specifieke stijleigenschappen zijn :

Meestal rechtlijnige verplaatsingen in ruime, diepe standen met als doel zoveel mogelijk afstand te overbruggen

Krachtige technieken met een ruime voorwapening

Kracht ondersteund met ademhaling


Binnen JKA bestuderen we de drie oefenvormen :

Kihon

De technieken

Kumite

Het gevecht

Kata

De stijloefeningen

JKA-Karate is een school binnen de Shotokan-stijl en is het meest verspreid. Deze school is ontstaan in de Takushoku universiteit in Tokyo Japan. Het is een stijl die staat voor :

Traditionaliteit

De nationale en internationale structuur garandeert een nauwe samenwerking met de Japanse moedervereniging : JKA-Japan.

De tradities worden voortgezet op vlak van zowel techniek als in educatieve waarden. Deze waarden zijn terug te vinden in de Dojo-Kun (zie verder).

Sterke tradities

Vorming

Kameraadschap

Kwaliteit

Naast een fysieke vervolmaking wordt bewust gestreefd naar de vervolmaking als mens.

Alle karateka's voelen zich door de – soms zware – trainingen, de vele gemeenschappelijke activiteiten en de uniforme graduatie-eisen met elkaar verbonden en ervaren een familiegevoel.

De stijl wordt doorgegeven door speciaal daarvoor opgeleide instructeurs. De graden worden toegekend door gevormde en erkende examinatoren en de clubs trainen in erkende en goedgekeurde zalen.

bottom of page